Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng trước có tên là Hanh, hiệu là Minh Viên, biệt hiệu là Sử Bình Tử (1876-1947). Ông là người xã Thanh Bình, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Thuở nhỏ ông nổi tiếng là người học giỏi. Người đương thời tặng ông với các ông Phạm Liệu ở Trừng Giang (Điện Bàn – Quảng Nam), Võ Hoàng ở Nam Phước (Duy Xuyên), Nguyễn Đình Hiến ở Trung Lộc (Quế Sơn) là tứ hùng tỉnh Quảng Nam.

Vào niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1900), ông thi đỗ Giải Nguyên (khoa Canh Tý), rồi đến năm 1904, khoa Giáp Thìn, ông thi đỗ Tiến Sĩ, ông đã cùng với các bạn đồng chí cầm đầu phong trào kháng thuế tỉnh Quảng Nam vào năm Mậu Thân (1908). Ông bị đày ra côn đảo mãi đến năm 1921 mới được tha về.

Ông làm viện trưởng viện Dân Biểu Trung Kỳ từ năm 1926, đến năm 1928 ông xin từ chức. Trong năm 1927, ông đứng ra xuất bản tờ báo Tiếng Dân đó là tờ báo đầu tiên tại Huế nói riêng, và tại miền Trung nói chung. Ông khuyếnh trương hùn vốn lập công ty mua máy in báo. Đến năm 1943, tờ báo bị đình bản.

Thời kỳ Việt Minh lên nắm chính quyền, ông được mời giữ chức bộ trưởng bộ Nội vụ

Ông mất tại Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 5 năm 1947, và được an táng tại núi Thiên Ấn, cách Quảng Ngãi 4 cây số.

Ông có sáng tác những tác phẩm như Phi Tù Tùng Thoại, Lịch sử Phan Tây Hồ Tiên Sinh.

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button