Đi giữa sương chiều

Nguyễn Tuyết Trinh

Con đường xưa cũng chỉ mình ta bước
Bóng đìu hiu chân chạm nhẹ sương chiều
Linh hồn ta ướt mông mùa thuở trước
Mông dương gian chưa thắm đã tiêu điều

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button