ĐÊM THỨC TỈNH

VÔ TÌNH

1

Nghênh đón mừng Xuân – chén rượu tiên

Ta nghe chuông vọng – thoảng chùa bên

Đêm khuya thanh vắng làn sương mỏng

Cảnh vật mơ màng trăng ngửa nghiêng

Tiếng mỏ – câu kinh – tràng Bát nhã

Cỏ cây hoa lá lắng như thiền

Tưởng như vạn vật đang say ngủ

Ai biết côn trùng – cũng tịnh yên

 

2

Nếu biết vô thường khắp mọi nơi

Đời ta lơ lững giống mây trôi

Ta bà thế giới – toàn không sắc

Vạn vật con người – cũng dứt hơi..!

Nhân loại đắm chìm theo nghiệp chướng

Hồi chuông – cảnh tỉnh – vọng liên hồi

Ta nghe – ta hướng Từ – tâm nguyện

Cho dẫu thân ta – chỉ bụi thôi

 

VÔ TÌNH

(Houston – Một đêm Xuân Ất Dậu 2005)

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button