để thành chánh quả

Hoàng Lộc

“…để tạ ơn tình cho anh cơn ghen ……”

1.

anh dần dần xa các thứ nghiện ngập
anh từ từ kiêng những điều không nên
chẳng hạn anh xưa là tay hiếu sắc
bỗng hoá hiền khô từ ngày yêu em

(hèn chi dẫy đầy dòng tu khổ hạnh
vì chút thiên đường mà xơ xác trăm năm !)

2.

anh đã trời trồng giữa chiều nắng muộn
khi cánh thư em bất ngờ dỗi hờn
anh đấm ngực mình từng hồi đau thốn
khi em phiền hà chớm ý nghi nan …

(hèn chi quá nhiều nhà sư ép xác
vì cái niết bàn mà khổ cắn răng !)

3.

anh cũng từng bỏ uống – không thèm ăn
tự giữ mình qua nhiều câu nhật tụng
cũng biết kêu trời những đêm thức trắng
để tạ ơn tình cho anh cơn ghen …

anh không vì chúa Ki Tô – vì đức Phật
(hỡi những nhà tu, cứ việc đi tìm !)
nhưng anh tin phải ốm đòn, phải hành xác
thì mới được thành chánh quả trong em !

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button