đất xa

đất buồn chi đất đất ơi
người buồn chi nữa người chơi vơi người
đất buồn chi đất ngậm ngùi
người buồn chi nữa người người lạ nhau
đất buồn chi đất cau cau
ngó trời ngó những chân sau trước về
đất buồn chi đất cận kề
xẻ thân núi biển thuở lời thề trăm

21 tháng 4, 02

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button