Công Giáo: Trà Kiệu

Trà Kiệu hiện đang ráo riết sống đạo đức trong tháng Hoa, tháng 5, là tháng đặc biệt dâng kính Ðức Mẹ và cũng đang chuẩn bị kiệu lớn, 31 tháng 5, ngày kiệu cho toàn thể giáo phận Ðà Nẵng và cho toàn nước Việt Nam. Dưới đây là những hình ảnh tượng trưng một cho ngày khai mạc tháng Hoa, tổ chức tối ngày 1 tháng 5 vừa qua tại Trà Kiệu.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button