còn đây

Xin em địa chỉ Sài Gòn
Mai trận Xuân Lộc biết còn gặp nhau
Vui buồn tôi giữ ngày sau
Mười lăm năm ngỡ quên nhau [lại buồn]
Nhắc tôi phố cũ tên đường
Và em chìm giữa phố phường thay tên

NNA

Back to top button