có khi em buồn chút

Trần Thị Hà Thân

có những điều làm em hiu hắt
là nơi nào dựa gối âu lo
giả thử tay đã buông rồi đó
theo mưa trời đêm xuống buồn so

hôm qua phải là điều rất cũ
và hôm nay chẳng mới kiếp người
nước dòng sông bao giờ đong đủ
ngược xuôi đời em mỗi phút bơi

mưa có xuống bao nhiêu sẽ tạnh
nắng se hồng, chiều tím mênh mông!
thời tình nồng sao long đong gánh
em chiều sông, ai bến đợi mong

anh có nghe sầu em đang đến
một lúc nhìn có thấu được niềm đau!

trần thị hà thân
2/25/04

Back to top button