Anh

Trần Thị Hà Thân

By Nam-Quyên

em làm bài thơ sáu tám
tặng anh mong manh tình xa
đã xanh đã vàng như lá
đêm nồng hương hơi thở nhoà
nhập lại và không còn lạ
em là em của anh xa
[…]
bây giờ là ba chấm lửng.

30.01.04
Trần Thị Hà Thân

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button